Canisius Consulting
Consulting en Interim Management

Canisius Consulting

Canisius Consulting is opgericht in 2001 door eigenaar ir. Wil Canisius. Het dienstenpakket is dusdanig breed dat voor de meeste problemen oplossingen aangereikt kunnen worden. Wil Canisius heeft meer dan 40 jaar ervaring opgedaan in het bedrijfsleven. Hij heeft naast project ervaring een uitgebreide staf- en lijnmanagementervaring. Hierdoor begrijpt hij als manager als geen ander het spanningsveld tussen project- en lijnorganisaties en tussen staf- en lijnverantwoordelijkheden.

Lees meer in het uitgebreide C.V. van Wil Canisius.

Canisius Consulting is lid van het Kennisnetwerk Interim Management van het NIVE en opereert volgens de gedragscode en het tuchtrecht van interim managers en adviseurs.

Doelgroep

Canisius Consulting werkt voornamelijk voor het bedrijfsleven en semi-overheidsorganisaties. Binnen het MKB vooral gericht op enerzijds bedrijven uit het segment middelgrote en grote bedrijven tot 150 medewerkers. Anderzijds heeft Canisius Consulting ook veel know-how opgebouwd bij concernorganisaties, waardoor de diensten van Canisius Consulting ook goed toepasbaar zijn bij de diverse bedrijfsonderdelen binnen grote concerns.

Missie

Canisius Consulting richt zich op het verbeteren van het rendement en de rendementspositie van de onderneming van de opdrachtgever. Door vooraf doelen en meetpunten vast te stellen, wordt de veranderrichting bepaald. Met helderheid en transparantie in de uitvoering van de taken en verantwoordelijkheden en regelmatige tussenrapportage zorgen wij ervoor dat de opdrachtgever op de hoogte blijft van de stand van zaken en steeds bekend is met de genomen of te nemen stappen. Er zijn al genoeg verrassingen in het leven, Canisius Consulting verrast u met duidelijkheid!

Visie

Een geplande verandering is een intrigerend fenomeen. In de praktijk blijkt dat een groot deel van de geplande veranderingen in organisaties hun doelstellingen niet haalt. Aan de andere kant zien we dat veel veranderingen die wel tot stand komen in hun oorsprong ongepland zijn. Met dit in het achterhoofd is het zaak constant alert te blijven op de cruciale rol die invloedsfactoren spelen tijdens een verandertraject.

De aanpak van Canisius Consulting kenmerkt zich door:Aangepast - kopie

    • het permanent inschatten van de invloedsfactoren van de mens op de processen in de omgeving en omgekeerd;
    • het centraal stellen van de factor mens binnen het veranderproces;
    • het actief kijken en luisteren naar wat er gebeurt en gezegd wordt, maar vooral wat er niet gezegd wordt;
    • het aan de dag leggen van een groot inlevingsvermogen.

Interesse?

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen, neem dan direct contact op met Canisius Consulting.

De Steen

Het lied “De Steen” van Bram Vermeulen is naar onze mening typerend voor de effecten die kleine, soms triviale veranderingen teweeg kunnen brengen. “Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde, het water gaat er anders dan voorheen”. Een kleine ingreep in het proces, maar “Ik leverde het bewijs van mijn bestaan, omdat door het verleggen van die ene steen de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan”.

home_stones-right

What do you want to do ?

New mail

backtotop