Canisius Consulting
Consulting en Interim Management

Lean Six Sigma Green Belt

Canisius Consulting heeft recentelijk (2012) de opleiding Lean Six Sigma Green Belt succesvol met een certificaat afgesloten. Organisaties, afdelingen en samenwerkingsvormen, het hele bedrijfsleven wordt steeds complexer. Het doorvoeren van optimalisatieslagen en veranderprojecten vragen om de nieuwste inzichten en kennis van projectleiders. Nu, nog meer dan vroeger, is Canisius Consulting in staat om zelfstandig (complexe) veranderingstrajecten binnen uw organisatie uit te voeren.  

Een Lean Six Sigma Green Belt is een vakspecialist die verantwoordelijk is voor het optimaliseren van processen. Door de juiste combinatie van specialistische vakkennis, statistische analyse en gestructureerde Lean Six Sigma methodiek bereikt hij significante verbeteringen in prestatie en kwaliteit.

Lean Six Sigma is een combinatie van twee verbeter aanpakken, gericht op drastische performanceverbeteringen van iedere organisatie. Het is in feite een structurele aanpak om de kracht van elke individuele medewerker apart te gebruiken voor resultaatverbetering van de organisatie.

Lean denken en werken is erop gericht waarde toe te voegen voor de klant. Het resultaat van Lean denken is kwaliteits- en kosten beheersing door de focus te leggen op de klant. De definitie van klanttevredenheid in de Lean filosofie is dat alle activiteiten waarde toevoegen voor de klant om de door de klant vereiste kwaliteit altijd op het gewenste, afgesproken tijdstip te leveren. Dat houdt in dat bij Lean denken activiteiten die geen waarde toevoegen voor de klant zoveel mogelijk geëlimineerd worden. Bij Lean gaat het om continu verbeteren.

Six Sigma is gericht op het oplossen van complexe knelpunten in de processen op basis van feiten kennis en meetwaarden. Door middel van enkele (statistische) technieken worden processen geanalyseerd en wordt door zoveel mogelijk te meten de invloed van de onderdelen en van de verbeteringen bepaald. Bij de Six Sigma methode wordt de organisatorische structuur neergezet voor verbeterprojecten, waarna op gestructureerde manier wijze, ondersteund door meetwaarden, problemen worden aangepakt en processen worden verbeterd.

De combinatie Lean Six Sigma is een krachtige procesverbeter-methode, die organisatie breed resultaten oplevert en zorgt voor een proces van continu verbeteren met medewerking van iedere individuele medewerker.

Resultaten kunnen zijn:

Heeft u behoefte aan een professionele aanpak bij veranderingen c.q. kwaliteitsverbeteringen, neem dan contact op met Canisius Consulting.

Terug naar Ervaring Canisius Consulting.

backtotop