Canisius Consulting
Consulting en Interim Management

RCM en FMECA

Canisius Consulting heeft recentelijk (2012) de opleiding RCM en FMECA  succesvol met een certificaat afgesloten.  Beide methodes zijn in de huidige tijd van wezenlijk belang bij het beheren van complexe technische systemen of productiemiddelen.

Technisch onderhoud

De visie op onderhoud van technische systemen is in de loop van de tijd veranderd. Daar waar het in het verleden ging om het behoud van het systeem is de visie tegenwoordig dat het gaat om het behouden van de functies van het technische systeem. Onderhoud is dus het garanderen dat de bedrijfsmiddelen blijven doen wat de gebruiker ervan verwacht. Onderstaand plaatje geeft de ontwikkelingen van de visie op onderhoud weer.

RCM

Reliability Centered Maintenance (RCM) is ontwikkeld vanuit de invalshoek van onderhoudsmanagement, en richt zich primair op het vergroten van de betrouwbaarheid van de bedrijfsmiddelen. RCM probeert met name machine-storingen te voorkomen, die gevolgschades met zich (kunnen) meebrengen. Reliability Centered Maintenance (RCM) wordt vooral ingezet als er sprake is van machines met een hoog veiligheidsrisico, of als bepaalde machinestoringen hoge kosten met zich meebrengen. Met andere woorden: in alle situaties waarbij de betrouwbaarheid of beschikbaarheid van het machinepark van doorslaggevend belang is.

FMECA

Failure Mode en Effect Criticality Analysis (FMECA), is een systematische methode die mogelijke faalwijzen en storingen en hun effecten analyseert. Een FMECA onderzoekt het gevolg van mogelijk falen op een product of op een proces om op voorhand constructieve- of procesmaatregelen te treffen die dit mogelijk falen voorkomen.

Heeft u behoefte aan een professionele aanpak bij het onderhouden van uw technische installaties, neem dan contact op met Canisius Consulting.

Terug naar Ervaring Canisius Consulting.

backtotop