Canisius Consulting
Consulting en Interim Management

Diensten

Canisius Consulting kan u op twee verschillende niveaus ondersteunen bij het beantwoorden van uw bedrijfskundige vraagstukken:

  1. Consultancy
  2. Interim management

Consultancy houdt in het binnen bepaalde vakgebieden geven van deskundig advies. Daarvoor wordt meestal eerst een uitvoerige analyse van bedrijf (of specifieke afdeling) gemaakt of er volgt een uitvoerige intake met de opdrachtgever. Vervolgens wordt gerapporteerd over de mogelijke oplossingen of verbeterpunten.
Ten slotte wordt dan in overleg besloten hoe een en ander geïmplementeerd gaat worden.

Canisius Consulting biedt ondersteuning op het gebied van:

Bij Interim Management voorziet Canisius Consulting u van een interim manager voor een vooraf gedefinieerde periode of resultaat. Het is de aangewezen methode om veranderingen door te voeren, onverwachte “gaps” op te vullen, of om projecten succesvol te managen. Vaak ontbreekt het bij tijdelijke en bijzondere projecten in een organisatie aan essentiële expertise en capaciteit. Canisius Consulting biedt u daarvoor de helpende hand.

Expertise

Onze expertise ligt in de volgende branches  en/of disciplines:

Heeft u behoefte aan een professionele aanpak bij interim management, veranderingen c.q. kwaliteitsverbeteringen, neem dan contact op met Canisius Consulting.

What do you want to do ?

New mail

backtotop